Skip to main content

Echografie Myofeedback

Behandeling voet
roeioefening
Medical taping
man met lootjes

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Echografie Myofeedback

MSU Echografie en myofeedback kan helpen klachten van het functioneren beter in kaart te brengen. Deze werkwijze wordt alleen uitgevoerd door gespecialiseerde en hierin ervaren fysiotherapeuten.

Echografie

MSU (musculoskeletal ultrasound) echografie kan van grote waarde zijn binnen het diagnostisch en therapeutisch proces van uw fysiotherapeut. Echografie werkt met niet waarneembare geluidsgolven die worden opgevangen door een transducer: de echokop. Op de echokop wordt gel geplaatst, waarna de echokop rustig over de huid heen en weer wordt bewogen om weefsels (pezen, spieren, banden en slijmbeurzen), botten en organen in beeld te brengen. Een echobeeld is zwart-wit en is zichtbaar op het scherm van het  echoapparaat. Samen met u wordt de uitslag van het onderzoek besproken en het behandelplan opgesteld of aangepast. Echografie doet geen pijn en is niet schadelijk voor uw lichaam.

Echografie / klachten

Met echografie kan vaak snel bepaald worden waar de pijn zit en wat de mogelijke oorzaak is, wat van meerwaarde is in het bepalen van het behandelplan. MSU echografie kan ingezet worden bij:

  • spierblessure
  • peesblessure of -verkalking
  • slijmbeursontsteking
  • schade aan gewrichtskapsel of banden
  • cyste

Echografie / onderzoek-diagnostiek-behandeling

MSU echografie wordt gebruikt als aanvullend onderzoek naast het reguliere fysiotherapeutisch onderzoek. Met MSU echografie kunnen wij de volgende gebieden in kaart brengen:

  • Schouder
  • Elleboog
  • Heup
  • Knie
  • Enkel

Buikwand: functioneren buikspieren en bekkenbodem / diastase / diafragma / blaasmeting

Perineum: functioneren bekkenbodem

Echografie / fysiotherapie

Onze MSU fysiotherapeuten Cathy van Delft, Tierny van Bijnen en Lotte van dam zijn gespecialiseerd in echografie van de schouder, elleboog, heup, knie en enkel. MSU echografie voor mogelijk aanvullende diagnostiek en onderzoek vind plaats op een los consult.

MSU echografie voor een onderzoek van weefsels als pezen, spieren, banden en slijmbeurzen, kapsels en gewichten is uitwendig. De echokop beweegt over de huid van de betreffende spieren en gewrichten.

Echografie / bekkenfysiotherapie

Onze MSU bekkenfysiotherapeut Helga Hentzepeter is gespecialiseerd in echografie van de buikwand: de functie van de buikspieren en het middenrif (diafragma) en het herkennen van een diastase (wijking van de rechte buikspieren). Tevens kan met perineale echografie de bekkenbodemspierfunctie beoordeeld worden. MSU echografie voor mogelijk aanvullende diagnostiek en onderzoek vind plaats op een los consult.

MSU echografie voor een onderzoek van naar mogelijke diastase, het functioneren van het middenrif (diafragma), de bewegingen van de buikspieren of het meten van het blaasvolume is uitwendig. De echokop beweegt over de buik.

Alléén bij perineaal echografie (voor onderzoek rectum, plasbuis, vagina en bekkenbodem) wordt u gevraagd het ondergoed uit te doen, omdat de echokop over het perineum (het gebied tussen vagina-anus of scotum-anus) beweegt. Perineaal echografie is dus wel uitwendig, maar vindt plaats zonder ondergoed. Hiervoor wordt u eerst om toestemming gevraagd en is nooit verplicht.

Inwendig handelen door de bekkenfysiotherapeut

Naast uitwendige therapievormen zoals MSU echografie, kan de bekkenfysiotherapeut ook gebruik maken van inwendige therapievormen. Dit behoort tot de competenties van de geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Bij inwendig handelen kan gebruik gemaakt worden van persoonsgebonden probes of benodigdheden als een vaginale/anale ballon, deze dient u zelf aan te schaffen bij ons. Een aanvullend inwendig onderzoek (vaginaal of anaal) kan zinvol zijn bij verzakkingsklachten, urineverlies of fecaal verlies. Hierbij kan de functie van de bekkenbodemspieren beter worden beoordeeld. Ook kan uw huisarts of specialist (gynaecoloog, uroloog of darmspecialist) om een bekkenbodem spierfunctieonderzoek vragen. Bij een inwendig onderzoek wordt beoordeeld hoe de bekkenbodemspieren functioneren qua spierkracht, duurkracht of uithoudingsvermogen, snelheid van aan- en ontspannen, relaxatievermogen en de beoordeling van eventuele pijnpunten in de bekkenbodem (littekenweefsel, triggerpoints). Een inwendig onderzoek is echter niet altijd nodig en wordt altijd eerst besproken. Met uw toestemming en na overleg, kan het inwendig handelen op één van de volgende consulten plaatsvinden. Een inwendig onderzoek of behandeling is nooit verplicht.

Inwendig vaginaal of anaal handelen (bij m/v) kan bestaan uit:

Palpatie    manueel onderzoek zonder apparatuur

Ballontraining   met name bij fecaal verlies of bij vaginisme (nodig: vaginale/anale ballon)

Myofeedback   meten van de spierspanning van de bekkenbodem (nodig: probe)

Functionele elektrostimulatie     ter bewustwording, spierversterking of pijndemping (nodig: probe)

Myofeedback en elektrostimulatie mbv de maple® / inwendig

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut is bevoegd en bekwaam om een inwendig bekkenbodem spierfunctieonderzoek uit te voeren (vaginaal/anaal). Dit gebeurd altijd eerst zonder apparatuur (manuele palpatie). Wanneer een inwendige bekkenbodemspiermeting (myofeedback) of bekkenbodemspierstimulatie(functionele elektrostimulatie) met een inwendige probe (anaal/vaginaal) een meerwaarde biedt, wordt dit eveneens eerst met u besproken. Bij inwendig handelen waarbij persoonsgebonden materialen zoals een MAPLe® probe wordt gebruikt, dient u deze zelf aan te schaffen. Over de kosten en aanschaf krijgt u van tevoren uitleg van uw bekkenfysiotherapeut. Een inwendig onderzoek is echter niet altijd nodig en wordt altijd eerst besproken. Met uw toestemming en na overleg, kan het inwendig handelen op één van de volgende consulten plaatsvinden. Een inwendig onderzoek of behandeling is nooit verplicht.

Behandeling

Vraag naar onze specialisatie: fysiotherapie of bekkenfysiotherapie  

Trainen

Tijdens of aansluitend aan de therapie kunt u ook gebruik maken van onze beweegprogramma’s met aandacht voor uw klacht. Hiervoor hebben we diverse mogelijkheden tot uw beschikking: Kijk voor meer info onder training.