Skip to main content

Kinderfysiotherapie

medewerker
fijne motoriek
Behandeling voet
baby
sportende kinderen

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen (0 tot 18 jaar) met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Deskundig

Een kinderfysiotherapeut heeft, na het behalen van de 4-jarige HBO Bachelor  Fysiotherapie, de 3-jarige post-HBO Masteropleiding Kinderfysiotherapie afgerond en is BIG-geregistreerd. Daarna zijn vaak verdere nascholingen gevolgd. Kijk voor meer info over uw handtherapeut onder team of onder specialisaties.

Behandeling

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen. Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Meer informatie

NVFK  Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie