Skip to main content

Fysiotherapie

Behandeling voet
stabiliseren
roeioefening
Medical taping
oefenen met rolator

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Fysiotherapie zorgt ervoor dat je sneller herstelt en zo goed mogelijk kunt (blijven) bewegen. Met de meeste klachten kun je terecht bij een algemeen fysiotherapeut. De fysiotherapeut is deskundig in het signaleren, onderzoeken en behandelen van klachten en opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst je fysiotherapeut je door naar een (huis)arts en/of overlegt multidisciplinair.

Fysiotherapie

Een fysiotherapeut is een paramedisch deskundige op het gebied van klachten die te maken hebben met lichaamshouding en beweging. Een fysiotherapeut is specialiseert in het onderzoek en de behandeling van klachten aan gewrichten, kapsels, banden en spieren en kan klachten hieraan sneller laten verdwijnen of erger voorkómen. Onder fysiotherapie vallen o.a. ook de specialisaties MulliganTM Therapie, Chronisch Zorgnet en handtherapie.

Deskundig

Een fysiotherapeut heeft de 4-jarige HBO Bachelor  Fysiotherapie succesvol afgerond en is BIG-geregistreerd. Daarna zijn vaak nascholingen of (master)specialisaties gevolgd. Kijk voor meer info over uw fysiotherapeut onder team of onder specialisaties.

Leuk om te weten

  • Nederland telt zo’n 35.000 fysiotherapeuten
  • Dat is ongeveer 10% van het totale aantal BIG-registraties van (para)medici
  • Jaarlijks bezoeken ruim 4 miljoen mensen een fysiotherapeut
  • Patiënten geven relatief hoge cijfers aan fysiotherapeuten: gemiddeld een 9.3
  • Patiënten krijgen gemiddeld 7,3 behandelingen per klacht
  • Bij beëindiging van een behandeltraject zijn gemiddeld 89% van alle behandeldoelen behaald
  • Er is een kleine groep van 7% waarvan de doelen deels worden behaald
  • Slechts 4% van de patiënten behaalt hun behandeldoelen niet, bv omdat ze een ziekenhuis opname krijgen of de therapie gestopt wordt
  • Fysiotherapeuten vormen een substantieel onderdeel van het zorglandschap
  • Het belang van preventieve fysiotherapie dringt steeds meer tot ons door

Bron: Landelijke Database Fysiotherapie en BIG register (2021)

Behandeling

Om u goed te kunnen behandelen, wordt eerst een zorgvuldige intake en onderzoek afgenomen zodat de juiste diagnose kan worden gesteld. Hierna wordt een plan van aanpak gemaakt, dit behandelplan is van invloed op de mate van uw herstel. Aan de hand hiervan wordt uw therapie gestart.

Training

Vanuit de fysiotherapie hebben we diverse beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen Kijk voor meer info over onze beweegprogramma’s onder training.

Verwijzing niet nodig voor fysiotherapie

Heb je een aandoening, een klacht of een blessure waarmee een fysiotherapeut je misschien kan helpen? In de meeste gevallen hoef je dan niet eerst naar je (huis)arts. Je kunt meteen contact opnemen met een fysiotherapeut. Soms heb je wel een verwijzing nodig, bijvoorbeeld als je naar een fysiotherapeut gaat voor een aandoening die op de ‘chronische lijst’ staat. Deze lijst is opgesteld door de overheid. Op de lijst staan chronische aandoeningen (bijvoorbeeld Artrose) die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Ook voor jongeren onder de 18 jaar wordt veel vergoed vanuit de basisverzekering. In de poliswaarden van je zorgverzekeraar kun je terugvinden of je een verwijzing nodig hebt van je huisarts of medisch specialist. Als je twijfelt, kun bij je fysiotherapeut terecht voor advies. Zie voor meer informatie op: Tarieven

Meer info over fysiotherapie

Kijk op de site van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).