Skip to main content

Tarieven

roeioefening
stabiliseren
Behandeling voet
Medical taping
oefenen met rolator

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Tarieven fysiotherapie 2024

Vergoedingen voor fysiotherapie zitten vooral uit de AANVULLENDE verzekering, slechts enkele indicaties vallen in de BASIS verzekering. LET OP: U bent zélf verantwoordelijk voor de betaling indien u niet of onvoldoende verzekerd bent! Kijk op de lijst met Tarieven voor fysiotherapie & training.

Contracten

Wij hebben in 2024 contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. U kunt dit desgewenst nakijken op de lijst van gecontracteerde fysiotherapeuten op de site van uw zorgverzekeraar. Als u een (aanvullende) verzekering heeft voor fysiotherapie, worden uw consulten rechtstreeks bij uw gecontracteerde zorgverzekeraar gedeclareerd.

Géén contract

Wij hebben in 2024 géén contract afgesloten met SALLAND (inclusief ENO) en CARESQ (inclusief AEVITAE EUROCARE). Dit omdat zij fysiotherapie ver onder de kostprijs vergoeden, wat voor ons onrendabel is. Als u verzekerd bent bij Salland, Eno, Caresq of Aevitae Eurocare wordt de nota NIET bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt onze NOTA ZELF en dient deze ook zélf aan ons te betalen. U kunt uw nota daarna indienen bij uw zorgverzekeraar, zij zullen u een gedeelte van de kosten vergoeden. U kunt bij Salland, Eno, Caresq of Aevitae Eurocare nagaan hoeveel procent u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt.

Fysiotherapie tarieven 2024

Wanneer betaald u de kosten voor fysiotherapie zelf:

 • als u basisverzekerd of niet verzekerd bent
 • als u onvoldoende aanvullend verzekerd bent
 • als u verzekerd bent bij Salland, Eno, Caresq of Aevitae Eurocare (gedeeltelijk vergoed)

 

Zelf betalen

Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, betaald u de nota’s zelf. De kosten zijn:

Behandeling
Screening, intake en onderzoek zonder verwijzing
in de praktijk € 64,50 aan huis nvt
Intake en onderzoek met verwijzing (huis)arts
in de praktijk € 58,- aan huis € 71,-
Consult Fysiotherapie
in de praktijk € 42,95- aan huis € 59,-
Consult Handtherapie
in de praktijk € 42,95 aan huis € 59,-
Consult Bekkenfysiotherapie
in de praktijk € 61,75 aan huis € 78,50
Consult Psychosomatische fysiotherapie
in de praktijk € 61,75 aan huis € 78,50
Consult Geriatriefysiotherapie
in de praktijk € 61,75 aan huis € 78,50

Fysiotherapie in de basisverzekering

Slechts enkele aandoeningen vallen onder de basisverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut of uw klacht hieronder valt.

 • CHRONISCHE KLACHT: Een chronische klacht (volgens de Lijst Borst) wordt vanaf de 21e behandeling fysiotherapie vergoed. De eerste 20x komen uit uw aanvullende verzekering of betaald u zelf bij niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn.
 • URINEVERLIES: Eénmalig wordt 9x bekkenfysiotherapie vergoed op verwijzing urineverlies.
 • ARTROSE: Er wordt 12x fysiotherapie per jaar vergoed op verwijzing artrose van heup of knie.
 • COPD: Eénmalig wordt 5x, 27x of 70x fysiotherapie vergoed in het startjaar op verwijzing voor COPD GOLD II A, B of C/D. Dit wordt respectievelijk 0, 3x of 52x in het vervolgjaar.
 • COVID-19: Na COVID-19 wordt 50x fysiotherapie vergoed in de eerste 6 maanden op verwijzing huisarts of specialist, daarna 50x extra in de volgende 6 maanden op verwijzing medisch specialist.
 • KINDEREN: <18 jaar wordt per jaar 18x vergoed, daarna telt in veel de verzekering van hun ouders.

LET OP: Bij vergoeding uit de basisverzekering betaald u vaak eerst uw eigen risico, uitgezonderd kinderen <18 jaar. Info: vraag uw zorgverzekeraar.

Tarieven training 2024

Training wordt in vaste groepen gegeven, vóór deelname wordt een intake gehouden. Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij calamiteiten worden de kosten alleen voor max. 50% geretourneerd indien minder dan de helft van het totaal aantal lessen verbruikt is.

KostenPuntenkaartMedische training
€ 120,-
kwartaal

1x p.w.

€ 210,-
kwartaal

2x p.w.

Kosten Cursus valpreventie op Zicht of Evenwicht
€ 71,-
5x les + 2x intake

1x p.w.

KostenZwangerFit & MamaFit
€ 136,-
10 lessen

1x pw.

€ 89,-
5 lessen

1x pw.

€ 18,25
1 les
KostenPersonal Training (PT)
€ 55,-
p.p. per uur (individuele training)

1x p.w.

€ 44,-
p.p. per uur (met 2 personen)

1x p.w.

Let op: Betaling vooraf

 • Automatische incasso (voorkeur)      
 • Overmaken na nota per mail   
 • Overmaken na nota per post: € 2,50 extra administratiekosten