Skip to main content

Psychosomatische fysiotherapie

Behandeling voet
stabiliseren
roeioefening
Medical taping
oefenen met rolator

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van lichamelijke klachten die samenhangen met psychische en sociale factoren. Vaak zijn dit klachten waarbij stress, spanningen, angst, pijn en/of vermoeidheid een rol spelen. Er is geregeld sprake van een verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Deskundig

Een psychosomatisch fysiotherapeut heeft, na het behalen van de 4-jarige HBO Bachelor  Fysiotherapie, de 3-jarige post-HBO Masteropleiding Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek succesvol afgerond en is BIG-geregistreerd. Daarna zijn vaak nascholingen of specialisaties gevolgd. Kijk voor meer info over uw psychosomatisch fysiotherapeut onder team of onder specialisaties.

Behandeling

Bij gezondheidsklachten zonder een duidelijk lichamelijke oorzaak wordt er vaak al snel gedacht aan een psychisch probleem, terwijl er toch duidelijk lichamelijke symptomen zijn. Veel mensen vinden dit verwarrend en gaan van arts naar arts om antwoord te krijgen op hun vragen. Vaak zonder bevredigend resultaat. In dit soort situaties kan de hulp van een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil maken! Om u goed te kunnen behandelen, wordt hierom eerst een zorgvuldige intake en onderzoek afgenomen zodat de juiste diagnose kan worden gesteld. Hierna wordt een plan van aanpak gemaakt en wordt de therapie gestart, het behandelplan is van invloed op de mate van uw herstel.

Training

Vanuit de psychosomatische fysiotherapie bieden we aparte beweegprogramma’s. Kijk voor meer info over onder training.

Folders

Praktijkfolder – info over onze praktijk

Psychosomatische Fysiotherapie – info over bekkenfysiotherapie en training

Tarieven – kosten psychosomatische fysiotherapie en training

Training – info over medische fitness en onze specifieke beweegprogramma’s

Meer info:

NFP – Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek