Skip to main content

Kwaliteit

roeioefening
stabiliseren
Behandeling voet
Medical taping
oefenen met rolator

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Big register

Onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het BIG register en in het KRF (Kwaliteit Register Fysiotherapie). De wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is in leven geroepen om de kwaliteit van de zorg te controleren. Een fysiotherapeut die in het BIG register is ingeschreven, is wettelijk bevoegd om de beschermde titel te voeren die bij dit beroep hoort. De deskundigheid van uw fysiotherapeut is hierdoor direct herkenbaar. Iedere 5 jaar moeten fysiotherapeuten zich opnieuw laten registeren, na voldaan te hebben aan de BIG eisen (bijhouden werkervaring) en de KRF scholingseisen (zie hieronder bij Individueel Register Fysiotherapie). Kijk onder team voor het persoonlijke BIG inschrijvingsnummer van uw fysiotherapeut.

Kwaliteit

Als team proberen we te letten op de volgende kwaliteitsonderdelen:

 • Algemeen
  U voelt zich welkom en weet wat u kunt verwachten van ons
 • Informatie
  U krijgt uitleg over uw klacht en gericht advies wat u zelf kunt doen
 • Bejegening
  We zorgen voor aandacht en respect naar elkaar
 • Deelname
  U wordt betrokken bij uw behandeling en uw oefeningen voor thuis
 • Verwachting
  Samen met u wordt uw behandeldoel en behandelplan opgesteld en geëvalueerd

Kwaliteitshuis fysiotherapie

Wij zijn lid van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie gericht op administratieve borging en het houden van toezicht op de voor de registers opgestelde kaders en criteria. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is tot stand gebracht vanuit het samengaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt gevormd door twee registers: 

1 Individueel register fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten staan in het Individueel Register Fysiotherapie ingeschreven. Om in dit register te mogen blijven, moeten fysiotherapeuten voldoen aan scholingseisen zoals punten halen voor bij- en nascholing of een 3-jarige masterspecialisatie (MSc) volgen.

2 Praktijkregister fysiotherapie

Onze praktijk Hentzepeter Fysiotherapie staat op praktijk/organisatie niveau in het Praktijkregister Fysiotherapie ingeschreven. Om in dit basisregister te blijven, moet de praktijk voldoen aan:

 • De geldende wet- en regelgeving op het gebied van zorgverlening en de standaarden van de beroepsgroep fysiotherapie
 • Het medewerken aan wetenschappelijk onderzoek, zodat het fysiotherapeutisch handelen steeds verder wordt verbeterd en optimaal ingezet kan worden. Hiervoor wordt structureel maandelijks data aanleveren aan de Landelijke Database Kwaliteit/Fysiotherapie.
 • Het onderschrijven van de principes van een reflecterende leeromgeving

Toestemming persoonsgegevens

Wij vragen u bij de intake toestemming voor het vastleggen van noodzakelijke administratieve persoonsgegevens en de gegevens over uw gezondheidsklachten. Hiermee houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Gedurende de behandeling informeren wij middels rapportage de voortgang van uw herstel aan uw huisarts en, indien u verwezen bent door het ziekenhuis, uw specialist. De inhoud van deze rapportage wordt met u besproken en met uw toestemming gedeeld met uw (huis)arts.

Privacy beleid

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met ons Privacy beleid geven we u heldere en transparante informatie over welke gegevens wij van u nodig hebben, waarom wij gegevens van u nodig hebben en hoe we uw gegevens en privacy beschermen.