Skip to main content

Handtherapie behandeling

Behandeling voet
stabiliseren
roeioefening
Medical taping
oefenen met rolator
Behandeling voet

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Behandeling

Handtherapie is vooral na een operatie is erg belangrijk om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, zonder handtherapie is herstel vaak veel slechter. Uw huisarts of chirurg verwijst u na een operatie dan ook door naar de handtherapeut voor verdere handrevalidatie. Maar ook bij aanhoudende klachten of aandoeningen zonder operatie kan handtherapie goed helpen uw pijn en/of ongemak te verminderen.

Mogelijkheden

De handtherapeut maakt binnen het behandelplan gebruik van diverse behandelmogelijkheden, afhankelijk van uw klachten en mogelijkheden. Onderdelen van de behandeling kunnen zijn:

  • Spalk- of brace aanleggen: ter pijnvermindering, mobilisatie of stabilisatie van gewrichten
  • Gips aanleggen
  • Wondverzorging
  • Bestrijden van zwelling
  • Littekenmassage en -behandeling
  • Oefentherapie voor stabiliteit, coördinatie, mobiliteit en krachtsverbetering
  • Breed kijken: van vingers-duim-pols en hand tot aan (onder)arm-nek en schouders

Advies en evaluatie

Daarnaast krijgt u tijdens de behandelingen ook uitgebreid uitleg over uw klachten en oefeningen die u in de thuissituatie kunt toepassen. Daarnaast adviseert de handtherapeut u over

  • Hulpmiddelen
  • Houding en beweging (ergonomie) om klachten te voorkomen
  • Analyse en advies bij werk, hobby’s en dagelijkse activiteiten

Multidisciplinaire samenwerking

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen werkt uw handtherapeut vaak samen met uw huisarts of specialist, zoals de plastisch chirurg, traumachirurg, reumatoloog en/of revalidatiearts. Ook kan een handtherapeut samenwerken met andere (para)medici zoals een ergotherapeut.

Evaluatie

Het behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u geëvalueerd door de handtherapeut. De voortgang en kwaliteit van de behandeling wordt met vragenlijsten en functionele testen geregeld gemeten en geëvalueerd met u en (met uw toestemming) met uw arts of specialist.

Afsluiten

Op het laatste consult wordt uw behandelproces geëvalueerd. Ook wordt getest (via een meting of vragenlijst) of de gestelde doelen behaald zijn. De oefeningen of adviezen die u mogelijk nog dient vol te houden, worden nogmaals met u doorgenomen. Tevens kunt u informatie krijgen over een patiëntenquête, wanneer dit door uw zorgverzekeraar aan ons verplicht is gesteld. Na het laatste consult wordt uw dossier gesloten. Indien nodig kunt u weer met ons contact opnemen.