Skip to main content

Leefstijlcoach – Behandeling

Behandeling voet

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Behandeling

Volgens de 6 bouwstenen van de internationale Leefstijl Interventie Richtlijnen voor Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLi). Dit zijn: let op gezonde voeding, ga meer bewegen en minder vaak zitten, stress management, slaapverbetering, stop met roken en matig het alcoholgebruik en volg je hart zodat je je weer ‘lekker in je vel’ voelt.

Voeding

Gezond voedingspatroon

Bewegen   

Meer bewegen en minder vaak zitten  

Relax

Stress management

Slapen

Slaapverbetering

Longen

Stop met roken en matig het alcoholgebruik

Volg je hart

Voel je goed met jezelf en in contact met anderen

Multidisciplinaire samenwerking

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen werkt uw leefstijlcoach vaak samen met andere (para)medici zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, huisarts of specialist.

Evaluatie

Het behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u geëvalueerd door de leefstijlcoach. De voortgang en kwaliteit van de behandeling wordt met vragenlijsten en functionele testen geregeld gemeten en zo nodig geëvalueerd met u en (met uw toestemming) met uw fysiotherapeut of (huis)arts.

Afsluiten

Op het laatste consult wordt uw behandelproces geëvalueerd. Ook wordt getest (via een meting of vragenlijst) of de gestelde doelen behaald zijn. De oefeningen of adviezen die u mogelijk nog dient vol te houden, worden nogmaals met u doorgenomen. Na het laatste consult wordt uw dossier gesloten. Indien nodig kunt u weer met ons contact opnemen.