Skip to main content

Psychosomatische fysiotherapie intake

Behandeling voet
stabiliseren
roeioefening
Medical taping
oefenen met rolator
Behandeling voet

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Intake

Het eerste consult bestaat uit een uitgebreid gesprek. In dit gesprek wordt de klacht besproken en worden lichamelijke, psychologische en sociale aspecten betrokken, zoals bijvoorbeeld leef- en werkomstandigheden. Er kan gebruik worden gemaakt van vragenlijsten om de klacht nog inzichtelijker te maken. Na een lichamelijk onderzoek wordt er tijdens het eerste consult een individueel behandelplan opgesteld wat het beste past bij u, uw klachten en uw omstandigheden.

Oorzaken psychosomatische klachten

Oorzaken die verband kunnen houden met het ontstaan of voorbestaan van de lichamelijke en/of psychische klachten zijn bijvoorbeeld:

  • Hoge werkdruk of privé
  • Conflicten
  • Emotionele problemen
  • Verlies van dierbaren
  • Ernstige ziekteprocessen
  • Relatieproblemen
  • Terugkerende stressvolle situaties
  • Fysieke of psychische trauma’s
  • Moeite met omgaan met chronische aandoening

Onderzoek

Na de intake wordt een onderzoek afgenomen, dit kan ook pas op de 2e afspraak zijn. Hierin wordt onder andere gekeken naar de beweeglijkheid of mobiliteit van de gewrichten, de kracht en soepelheid van de spieren en het functioneren tijdens houding (staan, zitten) en beweging (lopen, opstaan). Ook kunnen extra vragenlijsten worden ingezet om uw klachten beter in kaart te brengen. 

Behandelplan

Nadat de psychosomatisch fysiotherapeut door de intake en het onderzoek heeft bepaald wat de oorzaak is van uw klacht en uw verminderd functioneren, kan een adequaat behandelplan worden opgesteld. Dit is aangepast aan uw klachten, uw wensen en verwachtingen en in afstemming met de prognose die de psychosomatisch fysiotherapeut u kan aangeven.

Dossier

Na de intake en het onderzoek maakt uw psychosomatisch fysiotherapeut een uitgebreid dossier van uw klacht met daarin: gegevens van de intake (de aanleiding van uw komst en de reden van uw klacht), de uitslag van de gebruikte meetinstrumenten en vragenlijsten tijdens het onderzoek, de fysiotherapeutische diagnose en de daaruit volgende behandelbare grootheden (wat is uw klacht en welke therapie is hiervoor geschikt), de doelstelling en het gewenste eindresultaat in een vastgestelde tijdsduur (SMART) en het behandelprotocol volgens vastgestelde richtlijnen.  In het dossier komen ook de rapportages naar uw huisarts of specialist te staan. Gevoelige informatie wordt alleen gedeeld met uw toestemming.