Skip to main content

Psychosomatische fysiotherapie behandeling

Behandeling voet
stabiliseren
roeioefening
Medical taping
oefenen met rolator
Behandeling voet

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Behandeling

Uw psychosomatisch fysiotherapeut kan u helpen om oorzaak en gevolg in kaart te brengen en de balans te helpen herstellen. Tijdens de behandeling vormt het lichaam het aangrijpingspunt. Zo wordt er aandacht besteed aan het beter leren hanteren van de klacht en kan klachtenvermindering plaatsvinden. Naast de lichamelijke klachten richt de psychosomatisch fysiotherapeut zich specifiek op het herkennen en transparant maken van de complexe relaties tussen bewegend en psychisch functioneren. De psychosomatisch fysiotherapeut maakt binnen het behandelplan gebruik van . De psychosomatisch fysiotherapeut maakt binnen het behandelplan gebruik van verschillende behandelmogelijkheden. Onderdelen van de behandeling kunnen zijn:

  • Ontspanningstherapie
  • Psychomotorische therapie
  • Adembewustwording en ademtherapie
  • Bewustwordingsoefeningen om signalen van spanning en stress eerder op te merken
  • (Pijn)educatie
  • Oefeningen ter verbetering van het lichaamsbewustzijn
  • Communicatieve massage
  • Stressmanagement
  • Gedragsmatige begeleiding/coaching
  • Graded activity of graded exposure

Daarnaast krijgt u tijdens de behandelingen ook uitgebreid uitleg over uw klachten en adviezen en oefeningen die u in de thuissituatie kunt toepassen. 

Multidisciplinaire samenwerking

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals de huisarts, medisch specialist, psycholoog, psychotherapeut, praktijk ondersteuner huisarts (POH-GGZ), de bedrijfsarts en andere (para)medische disciplines. Uiteraard gebeurd dit alleen in overleg met u en met uw toestemming.

Evaluatie

Het behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u geëvalueerd. De psychosomatisch fysiotherapeut en uzelf werken samen aan uw herstel. U krijgt weer vertrouwen in uw eigen handelen, leert meer te belasten en soepel te bewegen. Totdat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren.

Afsluiten

Op het laatste consult wordt uw behandelproces geëvalueerd. Ook wordt getest (via een meting of vragenlijst) of de gestelde doelen behaald zijn. De oefeningen of adviezen die u mogelijk nog dient vol te houden, worden nogmaals met u doorgenomen. Tevens kunt u informatie krijgen over een patiëntenquête, wanneer dit door uw zorgverzekeraar aan ons verplicht is gesteld. Na het laatste consult wordt uw dossier gesloten. Indien nodig kunt u weer met ons contact opnemen.

Een goed gevoel bij bewegen

Geregeld bewegen verbeterd ons humeur en laat  onze hersenen beter werken, vooral bij taken die om aandacht, organisatie en planning vragen. Lichaamsbeweging kan daarnaast symptomen van depressie en angst verlichten. Bewegen is dus niet alleen goed voor onze fysieke gezondheid, maar bevorderd ook onze mentale gezondheid!

Training

Na het stopzetten van uw psychosomatische fysiotherapie consulten, kan het zinvol zijn om onder begeleiding verder te trainen in onze praktijk. Hiervoor hebben we diverse mogelijkheden tot uw beschikking: Kijk voor meer info onder training.