Skip to main content

Behandelingen

Behandeling voet
stabiliseren
roeioefening
Medical taping
oefenen met rolator

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt informatie en advies gegeven over de training en oefeningen om klachten te verminderen en te voorkomen. Ook worden thuisopdrachten doorgenomen en op uw volgende consult geëvalueerd. 

Uitleg & advies

Tijdens uw fysiotherapeutische behandeling krijgt u uitleg over de reden van het ontstaan of in standhouden van uw klacht. Hierdoor krijgt u inzicht en advies hoe u ook zelf de klacht kunt helpen verminderen. Ook thuisopdrachten (huiswerkoefeningen) en advies over houding en gedrag in uw eigen thuissituatie en werkomstandigheden kunnen hierbij horen (lifestyle advies).

Therapie

Tijdens de behandeling worden vaak diverse vormen van oefentherapie gebruikt om de spieren, gewrichten, kapsels en banden beter met elkaar te laten functioneren. Met diverse massage technieken, triggerpointtherapie, bindweefselmassage of lichte gewrichtsmanipulaties kan de fysiotherapeut de spieren soepeler maken en de gewrichten beter laten functioneren. Ook kan hiervoor apparatuur (fysiotechniek, ultrageluid) worden gebruikt. Daarnaast kan MSU echografie bij pees-, spier- of gewrichtsklachten (zoals bij schouder, elleboog, heup, knie en enkelklachten) van grote waarde zijn tijdens de therapie, daar echo een bewegend beeld is en het al dan niet goed functioneren bij bewegen zichtbaar maakt. Ook zijn wij opgeleid in het Medical Taping Concept, een tape techniek die spieren, gewrichten en bloed- en lymfecirculatie kan ondersteunen.

Therapie & training

  • Functioneren lokaal: spieren, banden en gewrichten
  • Functioneren totaal: staan, lopen, zitten, liggen, omdraaien, opstaan en gaan zitten e.d.
  • Spierfunctie verbeteren: kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid, relaxatie
  • Gewrichtsfunctie verbeteren: buigen-strekken, draaibeweging, glijbeweging
  • Verstevigen van botten: gerichte druk- en krachttraining
  • Stabilisatie en coördinatie training
  • Transfers aanleren: tillen, bukken, opstaan en gaan zitten, omrollen, auto in-uit e.d.
  • Houding en beweging
  • Opbouwen dagelijkse bezigheden

Multidisciplinaire samenwerking

Het soms complexe karakter van orthopedische of neurologische kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals de huisarts, medisch specialist (orthopeed, chirurg, neuroloog, reumatoloog e.d.), praktijk ondersteuner huisarts (POH-GGZ), de bedrijfsarts en andere (para)medische disciplines. Uiteraard gebeurd dit alleen in overleg met u en met uw toestemming.

Evaluatie

Het behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u geëvalueerd. De fysiotherapeut en uzelf werken samen aan uw herstel. U krijgt weer vertrouwen in uw eigen handelen, leert meer te belasten en soepel te bewegen. Totdat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren!

Afsluiten

Op het laatste consult wordt uw behandelproces geëvalueerd. Ook wordt getest (via een meting of vragenlijst) of de gestelde doelen behaald zijn. De oefeningen of adviezen die u mogelijk nog dient vol te houden, worden nogmaals met u doorgenomen. Tevens kunt u informatie krijgen over een patiëntenquête, wanneer dit door uw zorgverzekeraar aan ons verplicht is gesteld. Na het laatste consult wordt uw dossier gesloten. Indien nodig kunt u weer met ons contact opnemen.

Training

Na het stopzetten van uw fysiotherapie consulten, kan het zinvol zijn om onder begeleiding verder te trainen in onze praktijk. Hiervoor hebben we diverse mogelijkheden tot uw beschikking: kijk voor meer info over onze beweegprogramma’s onder training.