Skip to main content

Klachten

Behandeling voet
stabiliseren
roeioefening
Medical taping
oefenen met rolator

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Klachten

 Chronisch ZorgNet zorgverleners bieden eerstelijns zorg voor de volgende aandoeningen:

Copd / longaandoeningen

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische en progressieve longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis (veel hoesten en moeite met ademhalen door langdurige ontsteking van de bronchiën) en longemfyseem (kortademig en benauwd door minder zuurstofopname vanwege minder longblaasjes). Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk. Kijk voor meer info op: Chronisch Zorgnet-COPD en Longfonds.

Claudicatio intermittens / perifeer arterieel vaatlijden (pav)

Bij perifeer arterieel vaatlijden, ook wel bekend als etalagebenen (claudicatio intermittens), is sprake van een vernauwing in de slagaders die naar de beenspieren gaan. In rust kunnen de spieren nog van voldoende bloed en dus zuurstof worden voorzien, maar bij inspanning is er een tekort. De spieren vragen dan om meer zuurstof dan de slagader door de vernauwing kan laten. Dit leidt tot krampachtige pijn of een doof gevoel bij inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden, bijvoorbeeld bij wandelen of winkelen. Bij rust, zoals stilstaan voor een etalage, krijgen de benen rust en trekt de pijn weg. Daarom wordt de aandoening ook wel etalagebenen genoemd. Kijk voor meer info op: Chronisch Zorgnet-PAV en Harteraad-etalagebenen.

Hartfalen 

Bij coronair lijden heeft een patiënt hartklachten als gevolg van vernauwingen in de kransslagaders, dit zijn de slagaders die het hart van zuurstof voorzien. Bij inspanning vraagt het hart om meer zuurstof dan de kransslagaderen naar het hart kunnen transporteren, wat kan leiden tot pijn of druk op de borst of in een ernstig geval een hartaanval. De vernauwingen van de slagaders zijn veelal het gevolg van aderverkalking. Aderverkalking is een langzaam proces van ophoping van bloedplaatjes, bloedcellen en cholesterol in de vaatwand dat de vaatwand nauwer maakt. Het proces van aderverkalking vindt in het hele lichaam plaats. Kijk voor meer info op: Chronisch Zorgnet-hartrevalidatie en Harteraad en onze Training na hartfalen. Wij zijn lid van het Hartfalen Fysiotherapie Netwerk JBZ ‘s-Hertogenbosch.

Osteoporose

Botontkalking (osteoporose) is een chronische aandoening van het skelet waarbij de botsterkte afneemt en de structuur van het bot verandert. Door deze veranderde botstructuur ontstaan na een valincident gemakkelijk botbreuken (fracturen). Een fractuur is dan ook meestal het eerste signaal om te starten met nader onderzoek naar osteoporose. Er is een groot aantal risicofactoren voor het ontwikkelen van osteoporose. Sommige risicofactoren kun je niet beïnvloeden, zoals  leeftijd (hoe ouder, hoe groter het risico, geslacht (vrouwen lopen dubbel zoveel risico), andere aandoeningen of medicatie (vroege overgang, snel werkende schildklier) of medicatie zoals Prednison. Maar voor veel patiënten is wél een belangrijke gezondheidswinst te behalen op het vlak van leefstijl, bijvoorbeeld door gebruik van vitamine D en meer te gaan bewegen (dagelijks wandelen), te stoppen met roken en alcohol en bij voeding rekening te houden met deze aandoening. Kijk voor meer info op: Chronisch Zorgnet-osteoporose en Osteoporose vereniging.

Valpreventie

Bij osteoporose is het belangrijk te voorkómen dat u valt en een bot breekt (fractuur). Maar ook zonder osteoporose is het belangrijk om een valincident vóór te zijn. Als een vijftigplusser een fractuur oploopt door een val, blijkt uit onderzoek dat er daarna meer kans is dat deze persoon opnieuw valt en iets breekt. Het is dus van belang om aandacht te besteden aan het verkleinen van het val- en fractuurrisico. Fracturen leiden tot verminderde mobiliteit en activiteit met als gevolg een slechtere gezondheid, een lagere kwaliteit van leven en soms vroegtijdig overlijden. Kijk voor meer info op: Chronisch Zorgnet-osteoporose en voor onze cursus Valpreventie

Chronische aandoeningen

Chronische aandoeningen zijn klachten die óf een langere tijd nodig hebben om te herstellen (3 maanden tot 1 jaar), óf die niet of onvoldoende zullen herstellen of mogelijk verergeren. Hieronder valt herstel na een nieuwe heup of knie, werveloperatie of na een hartoperatie of hartfalen (hartinfarct). Ook langdurig herstel na een ongeval, na een doorgemaakte COVID-19 infectie of herstel bij het Q-koortsvermoeidheidssyndroom valt hieronder. In de eerste maanden tot een jaar is vaak de grootste gezondheidswinst te behalen. Soms is extra training nodig na de herstelperiode om spierkracht en conditie te behouden of verder te verbeteren. Kijk voor meer info bij onze specialisatie chronische aandoeningen.

Post-covid

De aandoening Post-COVID is de verzamelnaam voor restklachten die een deel van de patiënten heeft na het doorlopen van het coronavirus COVID-19, een infectie door SARS-CoV-2. Post-covid patiënten hebben meestal één of meerdere van restklachten, de meest voorkomende zijn: vermoeidheid, benauwdheid (dyspneu), angstklachten, slaapproblemen, verminderde inspanningstolerantie (vermoeidheid), spierzwakte, hoofdpijn, pijn op de borst, gewrichtsklachten, reuk- en/of smaakstoornissen, cognitieve klachten, vergeetachtigheid en geheugenproblemen, concentratieproblemen, depressie en somberheid. Onze Chronisch Zorgnet fysiotherapeut werkt hierom nauw samen met onze psychosomatisch fysiotherapeut. Kijk voor meer info op: Chronisch Zorgnet-post-covid en voor onze specialisatie Psychosomatische fysiotherapie.

Folders

praktijkfolder – info over onze praktijk

Fysiotherapie  – info over fysiotherapie en training

Tarieven – kosten fysiotherapie en training

FTrainingen  – info over medische fitness en onze specifieke beweegprogramma’s

Lidmaatschap/participatie

Wij zijn lid van diverse verenigingen en netwerken: