Skip to main content

Geriatriefysiotherapie therapie

Behandeling voet
stabiliseren
roeioefening
Medical taping
oefenen met rolator

Gespecialiseerde Fysiotherapie & Training in de Bommelerwaard

Uitleg & advies

Tijdens uw consult geriatriefysiotherapie krijgt u uitleg over de reden van het ontstaan of in standhouden van uw klacht. Hierdoor krijgt u inzicht en advies hoe u ook zelf de klacht kunt helpen verminderen.

Therapie

U krijgt met name oefentherapie of beweegprogramma’s op maat. Doel is weer (meer) zelfstandig en mobiel te zijn, of leren omgaan met het verlies hiervan. Ook kunnen diverse vormen van oefentherapie worden gebruikt om de spieren, gewrichten, kapsels en banden beter met elkaar te laten functioneren. Met diverse massage technieken of lichte gewrichtsmanipulaties kan de fysiotherapeut de spieren soepeler maken en de gewrichten beter laten functioneren, ter voorbereiding op het oefenprogramma.

Valpreventie

Tevens is er aandacht voor val- of bewegingsangst. Er wordt getraind ter verbetering van het looppatroon, uithoudingsvermogen, evenwicht en (been)spierkracht en leren opstaan bij zitten of liggen op de grond (na een val).

Multidisciplinaire samenwerking

Het complexe karakter van problematiek rond geriatrie-fysiotherapeutische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals de huisarts, medisch specialist (cardioloog, neuroloog, reumatoloog, orthopeed, internist, geriater, ouderenarts, verpleeghuisarts, psycholoog e.d.), praktijk ondersteuner huisarts (POH-GGZ) en andere (para)medische disciplines (zoals Thuiszorg, Buurtzorg). Uiteraard gebeurd dit alleen in overleg met u en met uw toestemming.

Evaluatie

Het behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u geëvalueerd. De geriatriefysiotherapeut en uzelf werken samen aan uw herstel of behoud van mogelijkheden. U krijgt weer vertrouwen in uw eigen handelen en bewegen, zodat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren!

Afsluiten

Op het laatste consult wordt uw behandelproces geëvalueerd. Ook wordt getest (via een meting of vragenlijst) of de gestelde doelen behaald zijn. De oefeningen of adviezen die u mogelijk nog dient vol te houden, worden nogmaals met u doorgenomen. Tevens kunt u informatie krijgen over een patiëntenquête, wanneer dit door uw zorgverzekeraar aan ons verplicht is gesteld. Na het laatste consult wordt uw dossier gesloten. Indien nodig kunt u weer met ons contact opnemen.

Training

Na het stopzetten van uw fysiotherapie consulten, kan het zinvol zijn om onder begeleiding verder te trainen in onze praktijk. Hiervoor hebben we diverse mogelijkheden: Kijk voor meer info onder Training voor senioren (pdf). Ook bent u welkom voor het bijwonen van onze Senioren activiteiten (pdf)  (Senioren Sportdag en Kerst Koffie).